Viimeksi julkaistu 4.10.2021 10.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 50/2020 vp Täysistunto Maanantai 6.4.2020 klo 16.36—20.46

11. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi työttömyysturvalain,  työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 38/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon.