Viimeksi julkaistu 11.5.2022 9.48

Pöytäkirjan asiakohta PTK 52/2022 vp Täysistunto Tiistai 10.5.2022 klo 14.00—17.43

10. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2022 pidettävään täysistuntoon.