Pöytäkirjan asiakohta
PTK
56
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 23.10.2015 klo 13.09—13.31
4
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (HE 55/2014 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Yksi käsittely
Puhemies Maria Lohela
Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asisisällöltään muuttamattomana päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Perustuslakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hylätään. Keskustelu asiasta päättyi 22.10.2015 pidetyssä täysistunnossa.  
Keskustelussa on Ville Niinistö Krista Mikkosen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hyväksytään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ehdotuksesta on äänestettävä. Joka hyväksyy perustuslakivaliokunnan ehdotuksen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; joka hyväksyy Ville Niinistön ehdotuksen lakiehdotuksen hyväksymisestä, äänestää "ei". Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on ei-ääniä, on Ville Niinistön ehdotus hyväksytty.  
Lakiehdotuksen hylkääminen "jaa", lakiehdotuksen hyväksyminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 17, tyhjiä 1; poissa 38
 
Eduskunta hylkäsi lepäämässä olevan lakiehdotuksen LJL 1/2015 VP (HE 55/2014 vp). Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asia on loppuun käsitelty. 
Viimeksi julkaistu 16.6.2016 10.18