Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 57/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 12.5.2021 klo 18.50

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 36/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.