Viimeksi julkaistu 8.10.2021 13.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 59/2020 vp Täysistunto Torstai 23.4.2020 klo 16.00—17.03

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen  esitys  eduskunnalle  vuoden 2020  toisen lisätalousarvioesityksen (HE 43/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 43/2020 vp
Hallituksen esitysHE 52/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 9-17/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että toisen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

Asian käsittely alkaa tänään torstaina 23.4.2020 kello 17.15 pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. 

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 23.4.2020 kello 18.15. Asiaan liittyvät äänestykset ovat perjantaina 24.4.2020. Siltä osin kuin toiseen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin. 

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 23.4.2020 pidettävään täysistuntoon.