Viimeksi julkaistu 6.6.2021 1.50

Pöytäkirjan asiakohta PTK 59/2020 vp Täysistunto Torstai 23.4.2020 klo 16.00—17.03

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 23.4.2020 pidettävään täysistuntoon.