Viimeksi julkaistu 4.6.2021 21.10

Pöytäkirjan asiakohta PTK 60/2016 vp Täysistunto Perjantai 27.5.2016 klo 12.58—13.30

3.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle : Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ison-Britannian, Irlannin, Latvian, Liettuan, Ruotsin ja Suomen muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.–31.12.2016

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2016 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-62508Liite 3A
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 6/2016 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 26.5.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Markus Mustajärvi Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy kannanoton, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Valiokunnan ehdotus "jaa", Markus Mustajärven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 10; poissa 58
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 4/2016 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.