Viimeksi julkaistu 4.6.2021 16.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 61/2015 vp Täysistunto Tiistai 10.11.2015 klo 13.59—20.53

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 26. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 11.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2015 pidettävään täysistuntoon.