Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.23

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2019 vp Täysistunto Tiistai 12.11.2019 klo 14.01—20.37

23. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018

KertomusK 11/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 13.11.2019 pidettävään täysistuntoon.