Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.47

Pöytäkirjan asiakohta PTK 64/2015 vp Täysistunto Perjantai 13.11.2015 klo 13.00—13.36

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 5/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

13. lakiehdotus 

5 luvun 101 § 

Thomas Blomqvist 

Herra puhemies! Ehdotan, että 5 luvun 101 § poistetaan. 

Mikaela Nylander 

Kannatan ehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 9; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

5 luvun 102 § 

Thomas Blomqvist 

Herra puhemies! Ehdotan, että 5 luvun 102 § poistetaan. 

Mikaela Nylander 

Kannatan tehtyä ehdotusta. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 148, ei 8; poissa 43
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

5 luvun 103 § 

Thomas Blomqvist 

Herra puhemies! Ehdotan, että 5 luvun 103 § poistetaan. 

Mikaela Nylander 

Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 149, ei 7; poissa 43
 

5 luvun 104 § 

Thomas Blomqvist 

Herra puhemies! Ehdotan, että 5 luvun 104 § poistetaan. 

Mikaela Nylander 

Puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 7; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

5 luvun 105 § 

Thomas Blomqvist 

Herra puhemies! Ehdotan, että 5 luvun 105 § poistetaan. 

Mikaela Nylander 

Puhemies! Kannatan. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Thomas Blomqvist on Mikaela Nylanderin kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 7; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 16/2015 vp sisältyvien 1.—38. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.