Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 66/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 18.11.2015 klo 14.06—19.11

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2015 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
18.43 
Anna Kontula vas :

Arvoisa puhemies! Minä teen hylkäysesityksen. Pitikö se tehdä pöntöstä? Voiko tehdä paikaltaan? 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Voi tehdä paikaltaan. Kahden minuutin puitteissa. 

Kiitos. Kyse on esityksestä, jossa kaikki maksavat eläkemaksuja, mutta vain toiset pääsevät eläkkeelle. Kärsijöinä ovat erityisesti raskaita duunaritöitä tekevät miehet.  

Tästä syystä esitän, että lakiehdotukset hylätään.  

18.44 
Matti Semi vas :

Arvoisa puhemies! Suomessa raskaita töitä tekevien ja pienipalkkaisten, pitkän työuran tehneiden työntekijöiden eliniänodotteesta on tehty tutkimuksia: näitten vertailukohteitten eliniänodote on pieni, ja silloin se tietää sitä, että näiden eläke-eurot, mitä ne ovat hankkineet, työtä tehneet, siirtyvät sitten hyvätuloisten eläkkeisiin.  

Siinä mielessä kannatan edustaja Anna Kontulan esitystä.  

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.