Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.56

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2015 vp Täysistunto Perjantai 20.11.2015 klo 13.02

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 16/2015 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2015 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Anna Kontula Matti Semin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 157, ei 4; poissa 38
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 16/2015 vp sisältyvät 1.—38. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.