Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2020 vp Täysistunto Torstai 7.5.2020 klo 15.45—16.01

2.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Muu asiaM 20/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 17/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 7.5.2020 pidettävään täysistuntoon.