Viimeksi julkaistu 3.6.2022 14.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 68/2022 vp Täysistunto Perjantai 3.6.2022 klo 12.59—13.25

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 44/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.