Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.23

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2019 vp Täysistunto Perjantai 22.11.2019 klo 13.00—13.29

11.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020—2023

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 11/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2019 pidettävään täysistuntoon.