Pöytäkirjan asiakohta
PTK
72
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 27.11.2015 klo 13.00—13.30
4
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 7/2015 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 26.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Yleiskeskustelussa on Katja Hänninen Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus. (Hälinää) — Pyydän salia hiljenemään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on käsittelyn pohjaksi hyväksytty Katja Hännisen ehdotus. 
Pohjaehdotuksen hyväksyminen merkitsee samalla sitä, että eduskunta hyväksyy 50 §:n kansalaisaloitteen mukaisena. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Valiokunnan ehdotus "jaa"; Katja Hännisen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 33; poissa 27
 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.5.2016 12.00