Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 72/2017 vp Täysistunto Maanantai 19.6.2017 klo 12.02—17.04

11.  Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 20.6.2017 pidettävään täysistuntoon.