Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.37

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29

13. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 40/2017 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.