Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29

24. Valtioneuvoston selonteko  eduskunnalle  Suomen  osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon.