Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29

27. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  aluevalvontalain  ja  rikoslain  17 luvun 7 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2017 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon.