Viimeksi julkaistu 5.6.2021 2.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29

28. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 39/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon.