Viimeksi julkaistu 5.6.2021 11.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29

29. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  maakaasumarkkinalaiksi ja eräiksi  siihen  liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2017 vp
LakialoiteLA 1, 3/2016 vp
ToimenpidealoiteTPA 3/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2017 pidettävään täysistuntoon.