Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 73/2017 vp Täysistunto Tiistai 20.6.2017 klo 14.01—18.29

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 272/2016 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2017 vp
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
18.08 
Satu Taavitsainen sd :

Arvoisa puhemies! Esitän tätä lakiehdotusta hylättäväksi. 

Perustelen sitä sillä, että a) meidän kansanedustajien tehtävä on toimia ihmisten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi sekä työllisyyden edistämiseksi ja tämä laki ei kohtele ihmisiä tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea vaan jakaa kansalaiset sen mukaan, asuvatko he varhaisjakeluyrityksen toimialueella vai eivät ja sen mukaisesti sitten toiset saavat kolmena päivänä ja toiset viitenä päivänä jakelun. Ja b) tämä ei edistä työllisyyttä, vaan tämä lakiehdotus tekee Suomessa tuhansia työttömiä lisää, sekä Postin nykyisillä kokoaikaisilla työntekijöillä on uhkana joutua osa-aikaisiksi työntekijöiksi, eli ihmisten toimeentulo heikkenee. Ja c) tämä laki ei ole EU:n postidirektiivin mukainen: EU:ssa nimittäin vielä toistaiseksi on nähty, että postinkulku on ihmisille kuuluva peruspalvelu, ja direktiivi säätää, että vähimmäisvaatimuksena on viisipäiväinen jakelu. 

Vielä yksi asia, arvoisa puhemies: Tähän lakiehdotukseen liittyvä osoiterekisterin luovuttaminen on myös erittäin kyseenalaista. Tällä tavalla kuka tahansa postiyrittäjäksi ryhtyvä saa käsiinsä meidän kaikkien suomalaisten osoitetiedot, ja meidän mielestämme ihmisten osoitteet eivät ole kauppatavaraa. 

18.10 
Katja Taimela sd :

Arvoisa rouva puhemies! Valitettavasti tämä hallituksen postilain uudistukseksi kutsuttu esitys tulee vauhdittamaan entisestään postipalveluiden alamäkeä. Uudistus tulee hidastamaan jakelua ja hävittämään työpaikkoja. Kansalaiset asetetaan kaiken lisäksi eriarvoiseen asemaan oman asuinpaikkansa perusteella. 

Mitä tulee hallituksen työllisyystavoitteisiin, niin kuin edustaja Taavitsainen tässä jo kertoi, tämä uudistus tekee sen, että tuhannet Postin työntekijät jäävät tulevaisuudessa työttömiksi. Kun jakelupäiviä harvennetaan osassa Suomea, näin myös direktiivistä tullaan tämän lakiehdotuksen myötä poikkeamaan — kaikissa ei olla tultu poikkeamaan tämän vaalikauden aikana, mutta tässä sitten poiketaan. 

Itse ajattelen niin kuin edustaja Taavitsainenkin, että posti pitää kerätä ja jakaa viitenä päivänä viikossa joka puolella Suomea ihan jo kansalaisten yhdenvertaisuudenkin nimissä. Kansalaisten yhdenvertaiset palvelut postipalveluiden osalta eivät voi riippua yksityisten toimijoiden liiketoiminnallisista päätöksistä. 

Huomenna tässä salissa meillä jokaisella edustajalla on äänestyspäätöstä tehdessämme syytä miettiä, miten tämä laki käytännössä kentällä tulee realisoitumaan. 

Kannatan edustaja Taavitsaisen tekemään hylkäysesitystä. 

18.12 
Eeva-Maria Maijala kesk :

Arvoisa puhemies! Kiitän tästä esityksestä, mikä on tehty. Olemme tiettyjä muutoksia, pieniä hiomisia saaneet myöskin valiokunnassa tähän aikaiseksi, ja uskon, että tämä on laki, joka on paras mahdollinen tässä nykyisessä tilanteessa vietäväksi eteenpäin. 

Edustaja Taavitsainen sanoi, että tämä eriarvoistaa ihmisiä. Itse olen syrjäisimmän maaseudun henkilö ja olen sitä mieltä, että tämä ei tule eriarvoistamaan ihmisiä, ei todellakaan. Hyvin harva suomalainen tulee huomaamaan mitään eroa nykyiseen tilanteeseen. Ainoa ero on se, että ykkösluokan postin jakelu tulee hidastumaan nykytilasta, mutta hyvin harva enää saakaan ykkösluokan postimerkillistä postia, koska sen määrä on vähentynyt todella paljon. 10 prosenttia vuodessa vähenee sellaisten kirjeitten määrä, joissa on postimerkit, eli yleispalveluvelvoitteen mukaisen postin. 

Digitalisaatio on muuttanut meidän postikäyttäytymistä todella paljon. Tämän vuoksi meidän on tehtävä tiettyjä muutoksia näihin postiasioihin. Kaikki suomalaiset tulevat olemaan jatkossa siinä tilanteessa, että he voivat saada lehdet, monenlaista postia viitenä päivänä viikossa. Tämä laki mahdollistaa sen, että myös syrjäisellä maaseudulla ihmiset voivat saada tätä postia kaikkina arkipäivinä viikossa. Ilman tällaista muutosta ja ilman näitä asioita olisi syrjäisempi maaseutu voinut tulla hankalampaan tilanteeseen. 

Tämä laki myöskin antaa yhdessä liikennekaaren kanssa mahdollisuuden siihen, että maaseudulla, erityisesti siellä syrjäseuduilla, voidaan monipuolisempaa yritystoimintaa harjoittaa. 

Eli kiitos esityksestä. Tämän mukaan on hyvä mennä nyt tästä sitten eteenpäin. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.