Pöytäkirjan asiakohta
PTK
74
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 2.12.2015 klo 13.59
4
Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 1.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelun kuluessa Mikaela Nylander Thomas Blomqvistin kannattamana on tehnyt vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset 1—4. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 1/2015 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin 1. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 28; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin 2. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 137, ei 28; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin 3. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 28; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Mikaela Nylanderin 4. ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 23; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.6.2016 14.20