Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 27.6.2018 klo 14.01
3
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2019—2022
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 10/2018 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 25.6.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, Emma Kari on Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton, Kari Uotila on Jari Myllykosken kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 3 mukaisen kannanoton, Mikaela Nylander on Veronica Rehn-Kiven kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 4 mukaisen kannanoton, Päivi Räsänen on Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 5 mukaisen kannanoton, ja Toimi Kankaanniemi on Ritva Elomaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 6 mukaisen kannanoton. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Toimi Kankaanniemen ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Timo Harakan ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta Mikaela Nylanderin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Päivi Räsäsen ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta Emma Karin ehdotusta vastaan ja lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Toimi Kankaanniemen ehdotus ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 53, tyhjiä 11; poissa 25
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Toimi Kankaanniemen ehdotuksen. 
2) Timo Harakan ehdotus ”jaa”, Toimi Kankaanniemen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 13, tyhjiä 2; poissa 26
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen.  
3) Mikaela Nylanderin ehdotus ”jaa”, Timo Harakan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 65, tyhjiä 3; poissa 26
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Mikaela Nylanderin ehdotuksen. 
4) Päivi Räsäsen ehdotus ”jaa”, Mikaela Nylanderin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 11, tyhjiä 1; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Päivi Räsäsen ehdotuksen. 
5) Emma Karin ehdotus ”jaa”, Päivi Räsäsen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 29, tyhjiä 2; poissa 27
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Emma Karin ehdotuksen. 
6) Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Emma Karin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 67; poissa 27
 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 1/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 27.6.2018 17.57