Viimeksi julkaistu 11.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 75/2021 vp Täysistunto Perjantai 11.6.2021 klo 12.58—13.07

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon.