Viimeksi julkaistu 11.6.2021 13.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 75/2021 vp Täysistunto Perjantai 11.6.2021 klo 12.58—13.07

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon.