Viimeksi julkaistu 11.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 75/2021 vp Täysistunto Perjantai 11.6.2021 klo 12.58—13.07

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.6.2021 pidettävään täysistuntoon.