Viimeksi julkaistu 15.6.2021 17.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 76/2021 vp Täysistunto Tiistai 15.6.2021 klo 14.00—16.55

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2021 pidettävään täysistuntoon.