Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2019 vp Täysistunto Tiistai 10.12.2019 klo 14.00—14.02

2. Pääministerin valinta

Muu asiaM 3/2019 vp
Kirjelmän pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
:

Päiväjärjestyksen 2. asiana on pääministerin valinta. Tasavallan presidentti on 9.12.2019 päivätyllä kirjelmällään kuultuaan eduskunnan puhemiestä ilmoittanut, että perustuslain 61 §:n 2 momentissa tarkoitettu pääministeriehdokas on kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri Sanna Marin. Kirjelmä on saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille. (M 3/2019 vp) 

Työjärjestyksen 65 §:n 1 momentin mukaan asia on pantava pöydälle johonkin seuraavaan täysistuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon. 

Asia pantiin pöydälle seuraavaan, tänään 10.12.2019 pidettävään täysistuntoon.