Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2020 vp Täysistunto Maanantai 25.5.2020 klo 14.00—14.03

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 12/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.5.2020 pidettävään täysistuntoon.