Viimeksi julkaistu 21.10.2021 11.00

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2020 vp Täysistunto Maanantai 25.5.2020 klo 14.00—14.03

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 66/2020 vp
LisätalousarvioaloiteLTA 18-22/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 61/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kolmannen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

Asian käsittely alkaa tänään maanantaina 25.5.2020 tämän istunnon jälkeen pidettävässä täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Muiden puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Lisäksi puhemies voi myöntää harkitsemassaan järjestyksessä vastauspuheenvuoroja. Kun on tullut toive käydä debattikeskustelua lisätalousarviomietinnön esittelyn jälkeen, niin pidetään tänään poikkeuksellisesti, ennalta ilmoittamatta puolen tunnin debatti esittelypuheenvuoron jälkeen.  

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tänään maanantaina 25.5.2020 kello 14.30. Asiaan liittyvät äänestykset ovat tänään maanantaina 25.5.2020. Siltä osin kuin kolmanteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 

Menettelytapa hyväksyttiin.  

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 25.5.2020 pidettävään täysistuntoon.