Viimeksi julkaistu 16.6.2021 19.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 77/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 16.6.2021 klo 14.03—18.48

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.6.2021 pidettävään täysistuntoon.