Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.31

Pöytäkirjan asiakohta PTK 78/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17

12.  Hallituksen esitys laeiksi puoluelain sekä ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2015 vp
LakialoiteLA 27/2015 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 9/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon.