Pöytäkirjan asiakohta
PTK
79
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 10.12.2019 klo 15.45—21.15
34
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.12.2019 21.39