Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2015 vp Täysistunto Perjantai 11.12.2015 klo 13.00—13.53

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 30/2015 vp
Hallituksen esitysHE 118/2015 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-362/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2015 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 14.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 14.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemies Maria Lohela
:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssa noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. 

Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu. 

Muutosehdotukset pääluokkiin 21—31 on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 14.12. klo 14.00 ja muut muutosehdotukset viimeistään tiistaina 15.12. klo 12.00. 

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien. 

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus. 

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteen mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun ehdotukset on tehty, niistä äänestetään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. 

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä. 

Menettelytapa hyväksyttiin.