Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Kaisa Juuso Jari Koskelan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen sekä ehdottanut, että mietintöön sisältyvä 1. lausumaehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2019 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 2. lausumaehdotuksen.  
Puhemies Matti Vanhanen
Lopuksi on äänestettävä 1. lausumaehdotuksen hylkäämisestä ja siihen liittyvästä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.  
Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus 1. lausumaehdotuksen hylkäämisestä ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 33; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Matti Vanhanen
Koska eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen 1. lausumaehdotuksen, ei siihen liittyvää perusteluja koskevaa hylkäysehdotusta voida ottaa äänestykseen.  
Asian käsittely päättyi.  
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 11.39