Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2019 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Kaisa Juuso Jari Koskelan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen sekä ehdottanut, että mietintöön sisältyvä 1. lausumaehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2019 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 2. lausumaehdotuksen.  

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on äänestettävä 1. lausumaehdotuksen hylkäämisestä ja siihen liittyvästä perusteluja koskevasta ehdotuksesta.  

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus 1. lausumaehdotuksen hylkäämisestä ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 33; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Matti Vanhanen
:

Koska eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen 1. lausumaehdotuksen, ei siihen liittyvää perusteluja koskevaa hylkäysehdotusta voida ottaa äänestykseen.  

Asian käsittely päättyi.