Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56
11
Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Mia Laiho Matias Marttisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kolme lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 80/2019 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Matti Vanhanen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 62; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 30; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 31; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 12.03