Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Mia Laiho Matias Marttisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 83/2019 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Puhemies Matti Vanhanen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.  
Mietintö ”jaa”, Mia Laihon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 26; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi.  
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 11.45