Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00

2. Ensimmäisen varapuhemiehen vaali

VaaliVAA 50/2019 vp
Vaaleja
Puhemies Matti Vanhanen
:

Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali, joka toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. 

Ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. 

Avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kristiina Salonen, Arja Juvonen, Jukka Kopra ja Esko Kiviranta. 

Totean, että annettuja ääniä ei julkilueta. 

Vaalitoimitus alkoi.  

 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Äänestyksen tulos luetaan.  

 

Sihteeri luki:  

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Antti Rinne 101 ääntä, edustaja Antti Lindtman 4 ääntä, edustaja Hussein al-Taee 2 ääntä. Seuraavat edustajat ovat saaneet kukin 1 äänen: Maria Guzenina, Tuula Haatainen, Anneli Kiljunen, Markus Lohi, Markus Mustajärvi ja Ville Skinnari. Tämän lisäksi on annettu 59 tyhjää äänestyslippua sekä 1 äänestyslippu, joka on hylätty sen johdosta, että siinä on ollut puutteellinen tai väärä nimi tai vaalisäännön 5 §:n kanssa ristiriitainen merkintä. 

 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Kun edustaja Antti Rinne on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2019 valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi. 

Eduskunta valitsi eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Antti Rinteen.