Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

20. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen 17 a §:n muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 4/2019 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 20. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2019 vp. Nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
16.40 
Tuula Väätäinen sd :

Arvoisa puhemies! Tässä on kyse työjärjestyksessä olevan viittaussäännöksen korjaamisesta vastaamaan uutta lakia. Perustuslakivaliokunnassa käsittely oli suppea, nopea ja yksimielinen. Muutos ehdotetaan hyväksyttäväksi sellaisenaan ja se tulee voimaan 1.1.2020. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 1/2019 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.