Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

25. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja  koskevan kaksinkertaisen  verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa  tehdyn  sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 97/2019 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 25. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

 

Keskustelu
17.46 
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Vuonna 2016 sovittiin osana OECD:n veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa estävää niin sanottua BEPS-hanketta monenvälisestä yleissopimuksesta eli niin kutsutusta MLI-yleissopimuksesta. Sopimuksella toteutettiin verosopimukseen liittyvät BEPS-toimenpiteet mahdollistamalla lukuisten kahdenvälisten verosopimusten mukauttaminen yhdellä monenvälisellä sopimuksella ilman jokaisen kahdenvälisen sopimuksen erillistä muuttamista. BEPS-toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa tuloverosopimuksia siten, että verosopimuksissa selkeästi mainitaan tavoite veron kiertämisen ja välttämisen estämisestä. 

Suomen ja Saksan välistä verosopimusta on nyt muutettu tämän sopimuksen tarkoittamalla tavalla niin, että sopimuksen johdantolauseessa mainitaan tavoite veron kiertämisen estämisestä ja välttämisestä. Lisäksi sopimuksessa on määritelty ne olosuhteet, joiden vallitessa sopimukseen perustuvaa etuutta ei pidä tulon osalta myöntää. Suomen ja Saksan osalta muutos on tehty sopimuspuolten kanssa käydyissä tavanomaisissa verosopimusneuvotteluissa. 

 

17.48 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa puhemies! Onnittelut uudelle valtiovarainministerille Katri Kulmunille tästä esittelystä! Itse esitys on aika tekninen ja lyhyt, mutta voimia ja jaksamista tähän laajempaan valtiovarainministerin salkun kantamiseen. 

Toki nämä veronkiertoon ja veronvälttelemiseen olevat asiat ovat tärkeitä ja näitä tulee uudistaa ja päivittää sen mukaisesti, kuten myös tämän Saksan kanssa tehdyn sopimuksen ja yhtä lailla tuon seuraavankin sopimuksen osalta. Siinäkin tullaan päivittämään meidän lainsäädäntöä tämän päivän ajan tasalle. — Tämä lyhyesti. 

17.49 
Toimi Kankaanniemi ps :

Arvoisa puhemies! Kiitokset ministerille esiintymisestä tässä yhteydessä ensimmäistä kertaa eduskunnalle. Valitettavasti meitä on täällä määrällisesti aika pieni joukko mutta laadullisesti varmaan parhaat voimat. [Eduskunnasta: Kyllä!] 

Vielä voin tuohon edelliseen keskusteluun todeta, että Jyväskylässä se on muuten vielä Cygnaeuksenkadun varrella oleva talo, jossa tämä Karvi sijaitsee siellä. Sinne pääjohtajakin pitäisi siirtää, ja ministeri Kulmuni voi varmaan sitä avittaa kovastikin. 

Tässä yhteydessä kysyisin veronkierron ja harmaan talouden estämiseen liittyvistä suunnitelmista tällä hetkellä valtiovarainministeriössä. Joko olette siihen ehtinyt paneutua? Tuskin nyt kovin syvällisesti, ymmärrän sen. Mutta onko teidän agendallanne tärkeässä asemassa se, että tähän ongelmaan todella puututtaisiin? 

Minusta tuntuu, että viime vuosina ei kuitenkaan ole tehty kaikkea sitä, mitä olisi mahdollista tehdä. Euroopassa, puhumattakaan laajemmin, veronkierto ja harmaa talous ovat sellaisia, että ne syövät meidän hyvinvoinnistamme aivan kohtuuttoman osan. Täällä on monta kertaa edellisvuosina oppositiosta pantu budjettivastalauseeseen muutaman kymmenen miljoonan määrärahoja harmaan talouden torjumiseen ja sitten pantu tulopuolelle vastaavasti satoja miljoonia. Me perussuomalaiset emme tehneet vaihtoehtobudjettiimme tällaista, sanotaanko, silmänkääntötemppua, jos rumasti sanotaan — vai onko se ruma sanonta edes — mutta kuitenkin katsomme, että tämä yhteiskuntamoraalia ja valtion varoja merkittävästi syövä toiminta pitäisi saada kyllä paljon pienemmäksi kuin mitä se tällä hetkellä on. Eli mitkä ovat teidän agendallanne olevat toimenpiteet tältä osin? 

17.51 
Anneli Kiljunen sd :

Arvoisa puhemies! Minunkin puoleltani lämpimät onnittelut uudesta, vaativasta tehtävästä, ja voin näin hallituskumppanina sanoa, että saatte varmasti kaiken mahdollisen tuen myös meiltä siihen. Uskon, että tämä työ, yhteistyö, lähtee vahvaan yhdessä tekemiseen. 

Mutta, arvoisa puhemies, tähän lakiesitykseen liittyen: Lakiesitys on hyvin pitkälle eduskunnan näkökulmasta tekninen. Se päivitetään, ja sillä lailla selkeytetään esitystä. Eduskunta hyväksyy verotuloja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veronkiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta marraskuussa 2019 tehdyn pöytäkirjan, elikkä siltä osin esitys on hyvä ja kannatettava. 

Vastaavanlainen esitys on tuo seuraavakin, joka kattaa sitten muita maita, mutta — jos olen ymmärtänyt, kun olen katsonut — on hyvin paljon samantyyppinen esitys, että siltä osin voin tässä yhteydessä kannattaa molempia esityksiä. 

17.52 
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Kiitoksia edustajille näistä kysymyksistä ja huomioistanne ja kannustuksesta. 

Totta tosiaan nämä kaksi hallituksen esitystä ovat varsin teknisluonteisia päivityksiä olemassa oleviin verosopimuksiin liittyen. Täytyy tunnustaa toki rehellisyyden nimissä, että en tässä vuorokaudessa ole vielä aivan kaikkia yksityiskohtia pystynyt selvittämään. Mutta totta kai on yleisesti ne kirjaukset, joita hallitusohjelmaan on kirjattu aggressiivisen verosuunnittelun hillitsemiseksi, ja totta kai Suomi on erittäin pitkään aktiivisesti tehnyt myös OECD:n kautta nimenomaan sitä työtä kansainvälisellä tasolla, jolla pystyttäisiin sitten tilkitsemään näitä erilaisia ongelmia, joita liittyy veronkiertoon. 

Positiivista toki Suomen näkökulmasta on se, että kansainvälisesti ajatellenhan meidän verovajeemme on aivan sieltä pienimmästä päästä, eli Suomessa tämä asia on kyllä hyvin hoidettu. Mutta on tärkeää, että me OECD:n kautta ennen kaikkea teemme sitten sitä yhteistyötä, ja keväällä moni niistä hallitusohjelman kirjauksista tulee etenemään, ja eduskuntakin pääsee niistä varmasti keskustelemaan. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.