Viimeksi julkaistu 5.6.2021 23.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

28. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain ja lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 18/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2019 pidettävään täysistuntoon.