Viimeksi julkaistu 2.11.2021 11.23

Pöytäkirjan muu asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00

3. Muut ilmoitukset

Puhemies Matti Vanhanen
:

Pyydän ensimmäistä varapuhemiestä antamaan eduskunnalle työjärjestyksen 4 §:ssä säädetyn juhlallisen vakuutuksen.  

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Minä Antti Rinne vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.  

Jag Antti Rinne försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.