Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00

6. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  Suomen itsenäisyyden   juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2019 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 3/2019 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279662
Muutosehdotus 11.12.2019
Liite 6A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 3/2019 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

9 § 

Veikko Vallin ps 

Arvoisa puhemies! Teen pöydälle jaetun pykälämuutosehdotuksen 9 §:ään. 

Mauri Peltokangas ps 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Veikko Vallin ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 6A) 

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 33; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.