Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-279662
Muutosehdotus 11.12.2019
Liite 6A
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 3/2019 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
9 § 
Veikko
Vallin
ps
Arvoisa puhemies! Teen pöydälle jaetun pykälämuutosehdotuksen 9 §:ään. 
Mauri
Peltokangas
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Veikko Vallin ehdotti Mauri Peltokankaan kannattamana, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 6A) 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö ”jaa”, Veikko Vallinin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 33; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 63/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.1.2020 13.30