Viimeksi julkaistu 16.8.2022 10.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 2020 tuloveroasteikosta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan  palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 35/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2019 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Ville Vähämäki Sami Savion kannattamana ehdottanut, että 3. lakiehdotus hylätään. Lisäksi on Heikki Autto Mia Laihon kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

3. lakiehdotuksen hylkäämisehdotuksesta on äänestettävä. 

3. lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 34; poissa 39
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 24/2019 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 13, 15, 18, 28/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Heikki Auton lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 58; poissa 46
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Heikki Auton lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 121, ei 30; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.