Pöytäkirjan asiakohta
PTK
80
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Ville Vähämäki Heikki Auton kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään. Lisäksi on Ville Vähämäki Sami Savion kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Matti Vanhanen
1. lakiehdotuksen hylkäämisehdotuksesta on äänestettävä. 
1. lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 64; poissa 41
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2019 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. 
Puhemies Matti Vanhanen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 64; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2019 11.00