Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten  polttoaineiden  valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2019 vp
ToimenpidealoiteTPA 34/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2019 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Ville Vähämäki Heikki Auton kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotus hylätään. Lisäksi on Ville Vähämäki Sami Savion kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

1. lakiehdotuksen hylkäämisehdotuksesta on äänestettävä. 

1. lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 64; poissa 41
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 66/2019 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 64; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.