Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 11.12.2019 klo 14.00—17.56

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä  laeiksi  verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2019 vp
Toinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Keskustelu asiasta päättyi 10.12.2019 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Ville Vähämäki Sami Savion kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta. Lisäksi on Heikki Autto Matias Marttisen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin.  

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 85/2019 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  

 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.  

Ensin äänestetään Heikki Auton lausumaehdotuksesta Ville Vähämäen 2 lausumaehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan.  

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.  

1) Ville Vähämäen lausumaehdotus 2 ”jaa”, Heikki Auton lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 31; poissa 39
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen lausumaehdotuksen 2. 
2) Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen lausumaehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 64; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen lausumaehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 64; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Äänestyksessä 9 Noora Koponen /vihr tarkoitti äänestää ”jaa”. 

Asian käsittely päättyi.