Viimeksi julkaistu 30.12.2021 16.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2020 vp Täysistunto Tiistai 26.5.2020 klo 16.20—19.24

5. Hallituksen esitys  eduskunnalle  merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi  sekä laiksi merityösopimuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 42/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 9/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
19.21 
Anna Kontula vas 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esityksessä tehdään Kansainvälisen työjärjestön merityötä koskevan yleissopimuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Erityisesti siellä keskeisin muutos on merirosvouksen tai aseellisen ryöstön yhteydessä vangitun työntekijän työsuhteen ja palkanmaksun turvaaminen myös vankeuden ajalta. Tämän lisäksi tehdään eräitä vähäisempiä muutoksia. Valiokunta kannattaa esityksiä muuttamattomina ja toteaa, että muutokset ovat tarpeellisia ja tärkeitä. Kyllä pitää palkkaa saada merirosvouksen vangiksi joutumisen aikanakin. 

19.22 
Sari Essayah kd :

Arvoisa puhemies! Muistan, että lähetekeskustelun aikoihin joku iltapäivälehti ilakoi tällä lakiesityksellä, mutta aivan niin kuin edustaja Kontula totesi, niin tämä on aivan selvää, että pistämme Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimuksen meidän lainsäädäntöömme. Todellakin toivomme, että suomalaisia tämä asiantila ei kohtaisi ja siinä mielessä siltä osin ei tarvitsisi tätä pykälää käyttää, mutta tällainen on, totta kai, oltava lainsäädännössämme, ja tämä, niin kuin edustaja Kontula totesi, kattaa paitsi merirosvouksen myös esimerkiksi aseelliset alusten haltuunotot, joita myös tapahtuu kansainvälisillä vesillä. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 42/2020 vp sisältyvien 1.—7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.