Viimeksi julkaistu 6.6.2021 2.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 80/2020 vp Täysistunto Tiistai 26.5.2020 klo 16.20—19.24

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 102/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2020 pidettävään täysistuntoon.